Alopecia Areata ( Saç Kıran)

SAÇ KIRAN  –   alopecia arta

Halk arasında “Saçkıran’’ ya da “ Kılkıran’’ olarak adlandırılır. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının yeryer  ya da yaygın olarak tüm vücutta yuvarlak para büyüklüğünde dökülmesi ile kendini gösterir.

Etkilenen bireyin kıl folikülleri, bağışıklık sistemi tarafından hastanın kendisinin olarak tanınmaz ve yabancı olarak algılanarak reddedilir. Hastalık bulaşıcı karakterde değildir. Stres, matem, ayrılma, gerilim ve kaza gibi olaylar hastalığı tetikleyebilir.

Hastalığın erken seyrettiği erken dönemde herhangi bir tedaviye gerek yoktur, saçlar herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan geri gelir. Daha ileri evrelerde saçların çıkmaması durumunda bazı tedaviler saç büyümesini arttırabilir. Bu aşamada uygulanan tedavi yöntemleri steroid kremler, tabletler ve steroid enjeksyonlardır. Bu tedaviler 6 ay- 1 yıl içinde sonuç verir. Bu süre sonunda çıkmayan saçlı bölgeye saç ekimi düşünülebilir.